Bulgaristan Kabul Koşulları


Bulgaristan'da okuyabilmek için Türkiye'de eğitim veren bir liseyi başarı ile bitirmiş olmak yeterlidir. Bulgaristan'daki üniversiteler, öğrencileri ÖSS sınavına girmeden sadece lise diploması ve lise not ortalamalarıyla kabul ediyor. Örneğin, lisede sayısal derslerinin ortalaması 3 olan bir öğrenci tıp fakültesine girebiliyor. 

     1. Kişisel bilgileri ile adayın başvurduğu üniversite ve bölümlerin detaylarını içeren bir başvuru formu
    2. Öğrencinin başvurduğu tam zamanlı eğitime göre (lisans veya yüksek lisans programı) daha önce aldığı derslerin detaylarını gösteren diplomasının mezun olduğu lise veya üniversite tarafından onaylanmış bir kopyası
     3. Öğrencinin lise eğitimini tamamladığı ülkede üniversite eğitime hak kazandığını tasdik eden ve ayrıca yetkili bir kurum tarafından onaylanmış resmi belge
     4. Akademik not dökümü, belli bir bölüme başvuran öğrenciler için şarttır.
     5. Başvuru tarihinden bir ay önce alınmış ve kişinin başvuru yaptığı ülkedeki ilgili kurumlarca tasdik edilmiş bir sağlık raporu 
     6. Vatandaşlıklarından birisi Bulgaristan olan çifte vatandaşlığa sahip adaylar için vatandaşlık belgesinin bir kopyası
     7. Pasaport kopyası
     8. Bulgaristan'daki eğitim süreci boyunca öğrencinin yaşam masraflarının karşılanacağına dair ebeveynlerden alınan noter onaylı beyanname
     9. Bulgaristan'daki eğitim süreci boyunca kullanılabilecek mali kaynak için bankadan alınacak banka hesap yazısı
   10.  Tüm belgelerin, alındıkları ülke ile Bulgaristan arasındaki uluslararası anlaşmaların hükümleri uyarınca, Bulgarca tercümesi ve noter tasdiki (apostilli olacak); bunun yapılamadığı durumda belgelerin meşrulaştırılması, tercümesi ve tasdiki için genel işlemler ve diğer evraklar yürürlüğe girer. 
     11. 4 adet vesikalık fotoğraf
     12. Uzun süreli vize "D Tipi Vize" çıkarma işlemleri uyarınca adayın ilgili üniversite tarafından tasdik edilmiş belgeleri, Eğitim ve Bilim Bakanlığı'na gönderilir.  

Son başvuru tarihi – 1 Ekim
Adayın kesin kaydı için son tarih – 1 Kasım

Öğrencinin başvurduğu uzmanlık alanına karşılık gelen eğitiminde elde ettiği en düşük not ortalaması kıstasına göre, adayın lise not dökümündeki derslerin genel ortalaması (GPA), adayın lise diploması aldığı ülkedeki değerlendirme sisteminde %62'den daha düşük olamaz. 


Bilgi Almak İçin Formu Doldurunuz


İletişim Formu