Cambridge Sınavlarının İçeriği


Cambridge ESOL sınavlarına;

Certificate of Proficiency in English,

Certificate in Advanced English,

First Certificate in English,

Preliminary English Test ve

Key English Test

gibi uluslararası alanda tanınan sertifika ve değerlendirme hizmetlerinin yanı sıra;

Business English Certificates ve

Business Language Testing Service de dâhildir.

Tüm bu sınavlar, etkili İngilizce iletişim becerilerini ölçer,

Dil bilgisine ilişkin dört beceriyi (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) kapsar.

İngilizce’nin profesyonel yaşamda kullanılması için hazırlık olanağı sağlar .

I. Cambridge ESOL Genel İngilizce Sınavları iki kategoride verilmektedir:

A. Cambridge Young Learner English Tests (YLE)
7 – 12 Yaş grubuna yönelik olarak planlanan YLE sınavlarının genel çerçevesi CEFR A1-A2 düzeylerinde olup üç farklı alt düzeyde hazırlanmışlardır: En düşük düzeyden başlayarak sırasıyla

Starters
Movers
Flyers

Bölümlerinden oluşmaktadır:

Yazılı bölümler, düzeylerine bağlı olarak yaklaşık toplam 60 – 90 dakika sürmektedir.

Sözlü bölüm süreleri öğrenci katılım sayısına bağlı olarak  değişkenlik göstermektedir.
Katılan tüm öğrencilere, sınavın her bir bölüm kendi içinde  başarıyı da göstermektedir ve sınav sonucunda uluslararası geçerliliği olan bir sertifika verilmektedir.

B. Cambridge Main Suite Examinations

1. General English – Genel İngilizce Sınavları
Gençler ve yetişkinlere yönelik olan sınavlar beş farklı CEFR düzeyi için hazırlanmışlardır.
Başarılı olan öğrencilere ilgili düzeyde uluslararası geçerliliği bir sertifika verilmektedir.

KET (Key English Test)

CEFR A2 düzeyinde hazırlanan bu sınav, okuma, yazma, dinleme ve konuşma bölümlerinden oluşmaktadır. Yazılı bölümler yaklaşık iki saat sürmektedir.


KET for Schools
11 – 14 yaş grubu için hazırlanmış sınavdır.

PET (Preliminary English Test)
CEFR B1 düzeyinde hazırlanan sınav, okuma, yazma, dinleme ve konuşma bölümlerinden oluşmaktadır.

Yazılı bölümler yaklaşık ikibuçuk saat sürmektedir.

PET for Schools

11 – 14 yaş grubu için hazırlanmıştır.

FCE (First Certificate in English)
CEFR B2 düzeyinde hazırlanır okuma, yazma, dinleme ve konuşma bölümlerinden oluşmaktadır.

Yazılı bölümler yaklaşık dörtbuçuk saat sürmektedir.

CAE (Certificate in Advanced English)
CEFR C1 düzeyinde hazırlanan bu sınav, okuma, yazma, dinleme ve konuşma bölümlerinden oluşur. Yazılı bölümler yaklaşık beş saat sürmektedir.

CPE (Certificate of Proficiency in English)
CEFR C2 düzeyindedir. okuma, yazma, dinleme ve konuşma bölümlerinden oluşmaktadır. Yazılı bölümler yaklaşık altı saat sürmektedir.

2. Cambridge ESOL Professional English Sınavları
Business English Certificates – İş İngilizcesi Sınavları

BEC Preliminary
CEFR B1 düzeyinde hazırlanmıştır. okuma, yazma, dinleme ve konuşma bölümlerini içermektedir. Yazılı bölümler yaklaşık ikibuçuk saat sürmektedir.

BEC Vantage
CEFR B2 düzeyinde hazırlanan sınav, okuma, yazma, dinleme ve konuşma bölümlerinden oluşur. Yazılı bölümler yaklaşık üç saat sürmektedir.

BEC Higher
CEFR C1 düzeyinde hazırlanmıştır ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma bölümlerini içerir. Yazılı bölümler yaklaşık üç buçuk saat sürer.

Bu sınavların süreleri faklılık gösterse de kurallar gereği tam gün ayırmak gerekmektedir.
Cambridge Üniversitesi’nin İstanbul’daki yetkili merkezlerinden British Side tarafından uygulanan sınavlar, İngiltere’ye gönderilerek değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Bilgi Almak İçin Formu Doldurunuz


İletişim Formu