İngilizce ve Moda


Programın Amacı


Katılımcıya İngilizceyi kullanarak moda endüstrisini yakından tanıtmaktır.

Programın İçeriği

İlk bölümde öğrenciye İngiltere ve Avrupa’daki perakende sektörü hakkında detaylı bilgi verilir. Aynı zamanda modern perakendecilik, outlet ve üretim fabrikalarının tüketici davranışları üzerindeki etkileri tartışılır.

İkinci bölümde ise moda endüstrisindeki satın alma ve üretimin içsel dinamikleri incelenir.

Bilgi Almak İçin Formu Doldurunuz


İletişim Formu