İnsan Kaynakları


İnsan Kaynakları İngilizcesi kursumuz yıl boyunca devam etmektedir. Yaz aylarında 4 hafta olarak verilen kursumuz, diğer dönemlerde ise 8 hafta süreli olarak akşam veya hafta sonlarında verilir. Haftalık ders saati 8 veya 12 saat olabilir. 
Programın temel amacı
İK uzmanlarına yönelik iş görüşme teknikleri, mülakat, personel değerlendirme, toplantı ve telefon teknikleri gibi konuları kapsar. Kurs katılımcıları, iletişim kurarken kendilerine güvenmeyi, daha akıcı konuşmayı, başarılı toplantı tekniklerini, yazma tekniklerini, kelime hazinelerini, İngilizce dil bilgisini, farklı kültürler ile çalışma becerilerini geliştirebilirler.  
Programın içeriği
Program konuşma ve yazma yeteneğini geliştirmeye yöneliktir. Programda işlenen başlıca konu başlıkları
 • Ulusal ve uluslararası iş gücü pazarı  
 • İşgücünün serbest dolaşımı - Single European Market  
 • İş ortamının küreselleşmesi  
 • Organizasyon ve liderlik  
 • İşgücünün finansmanı  
 • İşe alma  
 • Eğitim, motivasyon, ödüllendirme  
 • Sigorta ve emeklilik  
 • Yurtdışında çalışma ve iş olanakları  
 • İşten çıkarma ve sosyal haklar  
 • Değişim yönetimi  
 • Sosyal refah  
 • İş hukuku    
İngilizce yeterliliği için işlenecek bazı konular ise
 • Toplantı ve iş görüşmelerinde etkili iletişim   
 • İş görüşmeleri ve toplantılara etkili katılım  
 • Sunum yapma becerisi  
 • İkna etme ve motivasyon sağlama  
 • Özetleme  
 • E-posta, rapor ve resmi yazışmalar yoluyla İngilizce yazma becerisinin geliştirilmesi 
 • Etkili telefon görüşmeleri   
 • Toplantı organize etme, karşılama  
 • Seyahat organizasyonu, rezervasyon  
 • Teklif verme, önerilerde bulunma  
 • Toplantı açılışı ve kapanışını yapabilme  
Program, ayrıca farklı konularda iletişim yeteneğini geliştirmeye yönelik olarak organize edilmektedir. Bunlar arasında şöyle konular yer almaktadır
 • Günlük olaylar  
 • Sosyal, siyasi ve çevre konuları  
 • Siyasal sistemler ve gelişimler   
 • Eğitim 
 • Reklam ve medya   
 • Teknoloji ve toplum

İletişim Formu