Yurtdışında Yüksek Lisans EğitimiYurtdışında yüksek lisans eğitimi, lisans eğitimi tamamlandıktan sonra ülkelere göre tam zamanlı 1 veya 2 yıl devam etmektedir. Bazı ülkelerde 1,5 yıl sürmektedir. Yarı zamanlı yüksek lisans programları ise 2-4 yıl arası devam edebilir. Ancak, öğrenci vizesi gerektiren ülkelerde Türk öğrenciler, sadece tam zamanlı master programlarına katılabilirler. Yarı zamanlı master programlarına katılabilmek için söz konusu ülkede oturum veya çalışma iznine sahip olmaları gerekir. 

Yüksek lisans programları, İngiltere’de tam zamanlı olarak bir akademik yıl devam eder. Genelde ders izleme süreci 9 ay sürer. Bazı master programlarında yaz dönemi de dersler izlenir ve program 12 ay devam edebilir. Master derslerini başarıyla tamamlayan ve sınavlarını veren öğrenciler, 3-6 süren bir tez aşamasına geçerler. Tez aşamasında öğrenci, tez danışmanı hocasının da yardımıyla tezini tamamlar ve tez kurulu tarafından tezinden de geçer not aldıktan sonra yüksek lisans diploması sahibi olur. 

 

Amerika ve Kanada’da yüksek lisans programları genelde 2 yıl sürer. Nadiren 1 yıl süren master programları vardır.  Avustralya’da ise genelde 1 yıl sürer, ancak bazı alanlarda yüksek lisans programı 1,5 hatta 2 yıl sürebilir. 

 

Yüksek lisans programlarına yabancı öğrencilerin katılımı, İngiltere ve Avustralya’da son yıllarda büyük artış göstermektedir. Diğer ülkelere göre bu ülkeler, yüksek lisans programlarını yabancı öğrencileri de gözönünde bulundurarak hazırlamaktadır. Ayrıca, İngiltere’nin AB üyesi bir ülke olması nedeniyle çok sayıda AB üyesi ülke öğrencisi İngiltere’yi yüksek lisans programları için tercih etmektedir. Ayrıca, İngiltere’de eğitimin diğer ülkelere göre daha kısa sürmesi öğrencilere cazip gelmektedir. Ayrıca, İngiltere ve Avustralya’nın öğrencilere çalışma izni vermesi ve master sonrası da 1-2 yıl çalışma izni sağlaması tercih edilmelerinde önemli bir etkendir. 

 

Amerika ve Kanada’da master programlarında yabancı öğrenci olmasına rağmen İngiltere ve Avustralya’ya oranla daha azdır. Amerika’da çok fazla sayıda üniversitede master programları verilmektedir. Özel üniversiteler ve devlet üniversiteleri pek çok farklı alanda yüksek lisans eğitimi vermektedir. Ancak, bazı özel üniversitelerden alınan yüksek lisans derecelerine YÖK tarafından denklik verilmemektedir. Amerikan üniversitelerinde yüksek lisans yapacak öğrencilerden pek çok üniversite GRE veya GMAT sınav neticesi isteyebilir. Bu sınavlar Kanada üniversiteleri tarafından da istenebilir. Ancak, İngiltere ve Avustralya üniversitelerinin birkaçı haricinde bu sınav neticeleri istenmez. Amerika ve Kanada üniversitelerine yüksek lisans başvurusu için tüm kriterlerin tamamlanması gerekir; örneğin mezuniyet, TOEFL veya IELTS sınav sonucu, GMAT veya GRE sonuçları eksiksiz olmak koşuluyla başvuru yapılmalıdır. Amerika ve Kanada’da pek az üniversite bunlardan birisi veya birkaçı eksik olursa “şartlı kabul” verir. 
Ancak İngiltere ve Avustralya üniversitelerinin büyük kısmı, öğrencinin bir veya birkaç şartı gerçekleştirmemiş olmasına rağmen “şartlı kabul-conditional acceptance” vermektedir. Öğrenci, kendisine sunulan şartları, belirli bir tarihe kadar tamamlayıp üniversiteye sunduğu takdirde şartlı kabülü şartsız kabüle çevirebilir.

 

Hollanda, Almanya, Fransa, Isveç, Italya, Ispanya ve İsviçre gibi ülkelerde İngilizce eğitim dilinde yüksek lisans programları verilmektedir. Bu ülkelerde de yüksek lisans eğitimi bir akademik yıl sürmektedir. Ancak, bazı bölümlerde 2 yıla kadar süren master programları mevcuttur. 

 

Türkiye’den YÖK tarafından tanınan her üniversitenin 4 yıllık bölümlerinden mezun, lisans diplomasına sahip öğrencileri, yurtdışındaki master programlarına başvuru yapabilirler. Bazı Türk öğrenciler, kendi üniversitelerinden aldıkları diplomaların yurtdışında master yapmasına yeterli olmadığı gibi yanlış bir kanıya sahiptirler. Bu bilgi kesinlikle yanlıştır. 4 yıllık bir üniversiteden mezun olan öğrenci- hangi üniversiteden olursa olsun- yurtdışındaki yüksek lisans programlarına başvuru yapabilir.  Önemli olan yurtdışı üniversitelerin master için istemiş oldukları şartlara uygun olup olmadıklarıdır. Bu şartlar, yurtdışındaki tüm ülkelerin üniversiteleri için aynıdır:

- Öncellikle 4 yıllık üniversiteden mezun olmak veya son sınıf öğrencisi olmak
- Not ortalaması 4 üzerinden en az 2.2 ve üzeri olmalı
- Yurtdışında master yapmak istediği bölümün eğitim dilini bildiğini bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu belge olmadan da ilk başvuru yapılabilir, ancak eğitim başlamadan yeterlilik belgesinin sunulması gerekir. Türkiye’de İngilizce eğitim veren bazı üniversitelerden mezun olanlardan resmi TOEFL veya IELTS belgesi istenmeyebilir.
Yukarıdaki temel kriterlere sahip her öğrenci, yurtdışındaki master programlarına başvuru yapabilir. 

Ne Tür Master ve Doktora Ünvanları Alınır?

PGDip - Postgraduate Diploma (Master öncesi bir akademik yıl süren diploma programı olup genelde kendi lisans alanı dışında yüksek lisans yapmak isteyenlerin yapabileceği bir programdır.)
PG Certificate 
MA - Master of Arts (Her konuda verilen yüksek lisans programları MA olarak listelenebilir. Akademik ve pratik bilginin dengeli bir şekilde izlendiği programlardır. İşletme, Medya, Siyaset Bilimi, IT, Bilgisayar gibi pek çok alanda olabilir)
MSc - Master of Science (Pek çok konuda genel yüksek lisans programlarında kullanılır. Araştırma ağırlıklıdır)
MBA - Master of Business Administration (İşletme yüksek lisansı)
Executive MBA (Üst Düzey Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisansı)
LLM - Master of Laws (Hukuk Yüksek Lisansı)
MArch - Master of Architecture (Mimarlık Yüksek Lisansı)
MPA - Master in Public Administration (Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı)
MEd - Master of Education (Eğitim Yüksek Lisansı)
MEng - Master of Engineering (Mühendislik Yüksek Lisansı)
MFA - Master of Fine Art (Güzel Sanatlar Yüksek Lisansı)
MLitt - Master of Letters (Edebiyat ve Yazım Yüksek Lisansı)
MMus - Master of Music (Müzik Yüksek Lisansı)
MPharm - Master of Pharmacy (Eczacılık Yüksek Lisansı)
MPhil - Master of Philosophy  (Doktora programları öncesi araştırma programı)
MRes - Master of Research (Araştırma Yüksek Lisansı- başarılı olanlar PhD’ye devam ederler)
MTh - Master of Theology (İlahiyat Yüksek Lisansı)
MMed- Master of Medicine (Tıp Yüksek Lisansı)
MS - Master of Surgery (Cerrahi Tıp Yüksek Lisansı) 
MClinDent - Master of Clinical Dentistry (Diş Hekimliği Yüksek Lisansı) 
PhD -Doctor of Philosophy (Çeşitli Alanlarda Doktora Programı) 
DBA- Doctor of Business Administration (İşletme Doktorası)
MD - Doctor of Medicine (Tıp Doktorası) 
EngD - Doctor in Engineering (Mühendislik Doktorası) 
DClinPsy - Doctor in Clinical Psychology (Klinik Psikoloji Doktorası) 
DEdPsy - Doctor in Educational Psychology (Eğitim Psikolojisi Doktorası) 
DPsy - Doctor in Psychotherapy (Psikoterapi Doktorası) 

Yüksek Lisans Programlarına Kabul için Gerekli Şartlar:

- Aday mezun ise iyi derecede bir lisans diploması (4. sınıf öğrencileri eğer Haziran döneminde   mezun olacaklar ise başvurularını yapabilirler) 
- Not dökümü- Transkript
- İngilizce yeterlilik belgesi (Toefl 213 (550) - IELTS en az 6) veya diğer ülkeler için ülkenin   eğitim dilinde bir yeterlilik belgesi
- 2 adet referans
- Kendinizi ve yüksek lisans amaçlarınızı tanıtan bir niyet mektubu “Statement of Purpose”
   Eğer iş deneyimi varsa CV (özgeçmiş)


Bilgi Almak İçin Formu Doldurunuz


İletişim Formu